องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หนองกู่แก้ว
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หนองหลวง
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ พุทธสถานพระเจ้ากือนา
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ วัดโบราณบ้านเวียงเดิม
เทศบาลตำบลดอนศิลา พระราชเสาวนีย์ผาช้าง
เทศบาลตำบลดอนศิลา อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก
เทศบาลตำบลดอนศิลา น้ำตกห้วยค่า
เทศบาลตำบลดอนศิลา พระธาตุ (วัดป่าศรีวิไลย์)
อบต.ผางาม ถ้ำพระผางาม
อบต.ผางาม น้ำตกห้วยช้างเผือก
อบต.ผางาม ศูนย์วิปัสนากรรมฐานถ้ำพระผางาม
อบต.ผางาม อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก
อบต.ผางาม รอยพระพุทธบาท