องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ พระธาตุเขาเขียว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ศาลเจ้าพ่อกิ่งหก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ หนองคาแฝก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ่างเก็บห้วยแยกซ้าย
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ โป่งน้ำร้อน (โป่งมุ่น)
เทศบาลตำบลบุญเรือง น้ำตกภูแกง
เทศบาลตำบลบุญเรือง หน่องแหย่ง
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ่างเก็บน้ำต้นปล้อง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พิพิธภัณฑ์ปลาบึก(ท่าจับปลาบึก)
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ชมทิวทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ท่าผาถ่าน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นมัสการหลวงพ่อเพชร
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
เทศบาลตำบลครึ่ง แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
เทศบาลตำบลเวียง หาดหิน - หาดทราย
เทศบาลตำบลเวียง ท่าเรือเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียง น้ำตกห้วยเม็ง
เทศบาลตำบลเวียง หนองบัวหลวง
เทศบาลตำบลเวียง บ้านยองหิน
เทศบาลตำบลสถาน วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
เทศบาลตำบลสถาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
เทศบาลตำบลสถาน หนองสลาบ
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย สวนสาธารณะหนองรงค์
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุห้าเจดีย์
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุแม่ย่าม่อน
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร (พระธาตุบ้านลุง)
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อิงพิงโขง
อบต.ริมโขง วัดดอนที่
อบต.ริมโขง ไร่แสงอรุณ
อบต.ริมโขง ศูนย์ทอผ้าไทยลื้อ
อบต.ริมโขง จุดชมวิวห้วยทรายมาน