องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ โป่งน้ำร้อน (โป่งมุ่น)
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ศาลเจ้าพ่อกิ่งหก
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ่างเก็บห้วยแยกซ้าย
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ พระธาตุเขาเขียว
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ หนองคาแฝก
เทศบาลตำบลบุญเรือง น้ำตกภูแกง
เทศบาลตำบลบุญเรือง หน่องแหย่ง
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ่างเก็บน้ำต้นปล้อง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นมัสการหลวงพ่อเพชร
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ท่าผาถ่าน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ชมทิวทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโขง
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ วัดพระแก้ว
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พิพิธภัณฑ์ปลาบึก(ท่าจับปลาบึก)
เทศบาลตำบลครึ่ง แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์มหาระฆังหลวง
เทศบาลตำบลครึ่ง พิพิธภัณฑ์การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
เทศบาลตำบลเวียง น้ำตกห้วยเม็ง
เทศบาลตำบลเวียง บ้านยองหิน
เทศบาลตำบลเวียง ท่าเรือเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียง หนองบัวหลวง
เทศบาลตำบลเวียง หาดหิน - หาดทราย
เทศบาลตำบลสถาน วัดบ้านแฟน (บาตรสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
เทศบาลตำบลสถาน หนองสลาบ
เทศบาลตำบลสถาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุห้าเจดีย์
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อิงพิงโขง
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย สวนสาธารณะหนองรงค์
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุรัตนคีรีศรีขรนคร (พระธาตุบ้านลุง)
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย พระธาตุแม่ย่าม่อน
อบต.ริมโขง วัดดอนที่
อบต.ริมโขง จุดชมวิวห้วยทรายมาน
อบต.ริมโขง ศูนย์ทอผ้าไทยลื้อ
อบต.ริมโขง ไร่แสงอรุณ