องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลงิ้ว น้ำตกห้วยเต่า
เทศบาลตำบลงิ้ว พระธาตุอินแถลง
เทศบาลตำบลเวียงเทิง วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ
อบต.เวียง วัดหนองปลาขาว
อบต.เวียง อ่างเก็บน้ำทุ่งโห้ง
อบต.เวียง วัดเสาหิน
อบต.ปล้อง น้ำตกขุนปล้อง
อบต.ปล้อง อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง
อบต.แม่ลอย หนองข่วง
อบต.แม่ลอย ม่อนผาต้าย
อบต.แม่ลอย อ่างห้วยน่าน
อบต.หนองแรด พระธาตุจอมปก
อบต.หนองแรด หนองซง บ้านหนองแรดใต้
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ศาลเจ้าพ่อม่อนแดง
อบต.ตับเต่า ดอยผาหม่น
อบต.ตับเต่า ภูชมดาว
อบต.ตับเต่า ถ้ำมรกตภูชี้ฟ้า
อบต.ตับเต่า ภูชี้ฟ้า
อบต.ตับเต่า ผาผึ้ง
อบต.ตับเต่า ภูผาสวรรค์