องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลงิ้ว พระธาตุอินแถลง
เทศบาลตำบลงิ้ว น้ำตกห้วยเต่า
เทศบาลตำบลเวียงเทิง วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ
อบต.เวียง อ่างเก็บน้ำทุ่งโห้ง
อบต.เวียง วัดเสาหิน
อบต.เวียง วัดหนองปลาขาว
อบต.ปล้อง น้ำตกขุนปล้อง
อบต.ปล้อง อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง
อบต.แม่ลอย ม่อนผาต้าย
อบต.แม่ลอย อ่างห้วยน่าน
อบต.แม่ลอย หนองข่วง
อบต.หนองแรด พระธาตุจอมปก
อบต.หนองแรด หนองซง บ้านหนองแรดใต้
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ศาลเจ้าพ่อม่อนแดง
อบต.ตับเต่า ภูผาสวรรค์
อบต.ตับเต่า ภูชมดาว
อบต.ตับเต่า ผาผึ้ง
อบต.ตับเต่า ถ้ำมรกตภูชี้ฟ้า
อบต.ตับเต่า ภูชี้ฟ้า
อบต.ตับเต่า ดอยผาหม่น