องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดเทพวัน
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดม่วงขุม
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดป่าซาง
เทศบาลตำบลเมืองพาน วัดเกตุแก้ว
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระธาตุผาเต่าคำ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระธาตุผากัปป์
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด พระพุทธบาทตากผ้า
อบต.เจริญเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยเมี่ยง
อบต.เจริญเมือง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
อบต.ดอยงาม พระธาตุศรีทรายมูลนวรัตน์ประชารังสรรค์
อบต.ดอยงาม พระเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อบต.ดอยงาม หนองควายหลวง
อบต.ดอยงาม พระธาตุแก้วทันใจ
อบต.ทรายขาว บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
อบต.ทรายขาว อ่างเก็บน้ำหนองผา
อบต.ทรายขาว น้ำตกทรายขาวและวัดห้วยทรายขาว
อบต.ทานตะวัน สะดือเมืองอำเภพาน
อบต.ทานตะวัน อ่างเก็บน้ำหนองฮ่าง
อบต.ป่าหุ่ง ถ้ำน้ำลอด
อบต.ป่าหุ่ง ถ้ำผาโขง
อบต.ป่าหุ่ง พระธาตุสามดวง
อบต.ป่าหุ่ง น้ำตกห้วยตาด
อบต.ป่าหุ่ง อ่างเก็บน้ำแม่ปอน
อบต.เมืองพาน อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิทธิ์
อบต.เมืองพาน อนุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช
อบต.เมืองพาน พระธาตุจอมแว่
อบต.เมืองพาน วัดร้องหลอด
อบต.แม่เย็น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง)
อบต.แม่เย็น ฝายน้ำล้นห้วยปูแกง
อบต.แม่เย็น พระธาตุจอมรุ่ง
อบต.แม่อ้อ พระธาตุกู่แก้ว
อบต.แม่อ้อ วัดม่อนป่าสัก(พระเจ้าบุ)
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริแม่แก้วเหนือ
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ
อบต.แม่อ้อ พระบาทสี่รอย
อบต.แม่อ้อ พระบาทวังควาย
อบต.แม่อ้อ หนองผา
อบต.แม่อ้อ พุทธสถานผาช้างมูบ
อบต.แม่อ้อ ฝายพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว
อบต.เวียงห้าว วัดพระธาตุช้างหิน
อบต.เวียงห้าว หนองเวียงห้าว
อบต.เวียงห้าว พระธาตุจุฬามณีศรีเวียงงาม (ม่อนเจดีย์)
อบต.เวียงห้าว แหล่งท่องเที่ยวเหล่าโหวต
อบต.เวียงห้าว พระธาตุดอยงาม
อบต.สันกลาง หนองถ้ำหนองผา บ้านถ้ำ
อบต.สันกลาง ป่าชุมชนแม่คาวหลวง
อบต.สันกลาง น้ำพุเย็นแม่คาวหลวง
อบต.สันกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง
อบต.หัวง้ม หนองฮ่าง
อบต.ธารทอง อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
อบต.ธารทอง ฝายกั้นน้ำแม่ลาว (ฝายเจ้าวรการบัญชา)
อบต.ธารทอง อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ
อบต.ธารทอง วัดถ้าพระบำเพ็ญบุญ
อบต.ม่วงคำ พระธาตุจอมแจ้ง
อบต.ม่วงคำ ศาลเจ้าจี้กง
อบต.ม่วงคำ ถ้ำผายาว