องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน หนองเพิงนาค
เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน วัดอรหันตา
เทศบาลตำบลป่าแงะ วัดถ้ำผาจรุย
เทศบาลตำบลป่าแงะ สวนสาธารณะหนองเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ่างเก็บน้ำร่องเปา
เทศบาลตำบลป่าแดด วัดพระธาตุจอมคีรี