องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองเขียว
เทศบาลตำบลจันจว้า ปางควาย
เทศบาลตำบลจันจว้า วัดป่าหมากหน่อ(สำนักสงฆ์วัดทศพลฯ)
เทศบาลตำบลจันจว้า ศูนย์จันจว้าศึกษา
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองมโนราห์
เทศบาลตำบลจันจว้า วัดพระธาตุดอยกู๋แก้ว
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองบัว
เทศบาลตำบลจันจว้า เวียงหนองหล่ม
เทศบาลตำบลแม่จัน -
เทศบาลตำบลสันทราย วัดพระธาตุจอมจันทร์
เทศบาลตำบลป่าซาง อ่างเก็บน้ำแม่เปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เทศบาลตำบลป่าซาง บ้านจิตรกร อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
เทศบาลตำบลป่าซาง ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง
เทศบาลตำบลป่าซาง คาทิลิยาเมาเทนท์ รีสอร์ทแอนด์สปา
เทศบาลตำบลป่าซาง มณีเทวารีสอร์ทแอนด์สปา (MANEE DHEVA RESORT & SPA)
เทศบาลตำบลป่าซาง ไร่สีสันซาวดอย
เทศบาลตำบลป่าซาง แม่สลองฟาร์ม (อนุรักษ์ม้าไทย)
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก น้ำพุร้อน
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เมืองหนองหล่ม
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พระเจ้าแสนแซ่
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แหล่งชมพันธุ์นก
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก บ่อน้ำทิพย์
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก น้ำตกผาแตก
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอยพระพุทธบาท
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พระศรีอาริยเมตไตรย์
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ฝายผาม้า
อบต.ป่าตึง น้ำตกปางสา
อบต.ป่าตึง ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาเย้าโป่งป่าแขม
อบต.ป่าตึง น้ำพุร้อนป่าตึง
อบต.ป่าตึง น้ำตกห้วยก้างปลา
อบต.ป่าตึง พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเผ่าบ้านหล่อชา
อบต.ป่าตึง น้ำตกห้วยมะหินฝน
อบต.แม่จัน จุดชมวิวดอยนางนอน
อบต.แม่จัน สวนสักกิ่วทัพยั้ง
อบต.แม่จัน อ่างเก็บน้ำ
อบต.แม่จัน อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ
อบต.แม่จัน หนองห้วยเวียงหวาย
อบต.แม่จัน จุดขายของหัตถกรรม
อบต.แม่จัน ศาลเจ้าพ่อกิ่วทัพยั้ง
อบต.จอมสวรรค์ วัดพระธาตุจอมสวรรค์
อบต.ศรีค้ำ สำนักปฎบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร)
อบต.ศรีค้ำ ไร่ชาฉุยฟง
อบต.ศรีค้ำ บ้านนาหลังคาแดง
อบต.สันทราย วัดพระธาตุจอมจันทร์