องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจันจว้า ปางควาย
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองมโนราห์
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองบัว
เทศบาลตำบลจันจว้า วัดป่าหมากหน่อ(สำนักสงฆ์วัดทศพลฯ)
เทศบาลตำบลจันจว้า เวียงหนองหล่ม
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองเขียว