องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจันจว้า ปางควาย
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองมโนราห์
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองบัว
เทศบาลตำบลจันจว้า วัดป่าหมากหน่อ(สำนักสงฆ์วัดทศพลฯ)
เทศบาลตำบลจันจว้า เวียงหนองหล่ม
เทศบาลตำบลจันจว้า หนองเขียว
เทศบาลตำบลจันจว้า ศูนย์จันจว้าศึกษา
เทศบาลตำบลจันจว้า วัดพระธาตุดอยกู๋แก้ว
เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จันถนนคนเดิน - ถนนคนดอย
เทศบาลตำบลป่าซาง คาทิลิยาเมาเทนท์ รีสอร์ทแอนด์สปา
เทศบาลตำบลป่าซาง แม่สลองฟาร์ม (อนุรักษ์ม้าไทย)
เทศบาลตำบลป่าซาง ประเพณีแห่พระล้ำค่าตำบลป่าซาง
เทศบาลตำบลป่าซาง บ้านจิตรกร อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์
เทศบาลตำบลป่าซาง ไร่สีสันซาวดอย
เทศบาลตำบลป่าซาง อ่างเก็บน้ำแม่เปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เทศบาลตำบลป่าซาง มณีเทวารีสอร์ทแอนด์สปา (MANEE DHEVA RESORT & SPA)
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พระศรีอาริยเมตไตรย์
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก น้ำพุร้อน
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เมืองหนองหล่ม
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก พระเจ้าแสนแซ่
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก รอยพระพุทธบาท
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก เจ้าแม่กวนอิม
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก น้ำตกผาแตก
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แหล่งชมพันธุ์นก
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก บ่อน้ำทิพย์
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ฝายผาม้า
อบต.ป่าตึง ร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าบ้านเล่าฝู่
อบต.ป่าตึง โฮมสเตย์บ้านดินหล่อโย
อบต.ป่าตึง น้ำตกห้วยก้างปลา