องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่สาย วัดถ้ำผาจม
เทศบาลตำบลแม่สาย พระธาตุดอยเวา
เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดท่าขี้เหล็ก
เทศบาลตำบลแม่สาย อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลแม่สาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยไคร้
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ วัดศาลาเชิงดอย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำผาจม
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สวนสาธารณหนองแหวน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำคูหาสวรรค์(วัดผาแตก)
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่บ้านผาหมี(ชนเผาอาข่า)
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำผาเรือ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หนองแรด
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หนองกัด
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2
อบต.เกาะช้าง วัดหิรัญญาวาส
อบต.เกาะช้าง ท่องเที่ยวชุมชนบ้านม่วงคำ
อบต.เกาะช้าง ปางห้าโฮมสเตย์
อบต.เกาะช้าง จินนาลักษณ์กระดาษสาเ
อบต.โป่งงาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาฮี้
อบต.โป่งงาม ถ้ำเสาหินพญานาค
อบต.โป่งงาม จุดชมวิวดอยช้างมูบ
อบต.โป่งงาม วัดถ้ำปลา
อบต.โป่งผา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อบต.โป่งผา หนองน้ำพุ
อบต.โป่งผา ไร่บ่าวน้อย
อบต.โป่งผา วนอุทยานขุนน้ำนางนอน
อบต.โป่งผา วนอุทยานถ้ำหลวง
อบต.ห้วยไคร้ พระธาตุดอยตุง
อบต.ห้วยไคร้ ขุนน้ำโป่ง