องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่สาย อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดท่าขี้เหล็ก
เทศบาลตำบลแม่สาย วัดถ้ำผาจม
เทศบาลตำบลแม่สาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลแม่สาย พระธาตุดอยเวา
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยไคร้
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ วัดศาลาเชิงดอย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ หมู่บ้านผาหมี(ชนเผาอาข่า)
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สวนสาธารณหนองแหวน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำผาจม
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำคูหาสวรรค์(วัดผาแตก)
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ วัดถ้ำผาเรือ
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หนองแรด
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ หนองกัด
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่ 2
อบต.เกาะช้าง จินนาลักษณ์กระดาษสาเ
อบต.เกาะช้าง วัดหิรัญญาวาส
อบต.โป่งงาม ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาฮี้
อบต.โป่งงาม ถ้ำเสาหินพญานาค
อบต.โป่งงาม วัดถ้ำปลา
อบต.โป่งงาม จุดชมวิวดอยช้างมูบ
อบต.โป่งผา วนอุทยานถ้ำหลวง
อบต.โป่งผา หนองน้ำพุ
อบต.โป่งผา วนอุทยานขุนน้ำนางนอน
อบต.โป่งผา ไร่บ่าวน้อย
อบต.โป่งผา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อบต.ห้วยไคร้ พระธาตุดอยตุง
อบต.ห้วยไคร้ ขุนน้ำโป่ง