องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง
เทศบาลตำบลแม่สรวย สวนสาธารณะเทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงสรวย น้ำตกผาดำ
เทศบาลตำบลเวียงสรวย บ่อน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง
เทศบาลตำบลเวียงสรวย เขื่อนแม่สรวย
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ถ้ำแม่สรวย
เทศบาลตำบลเวียงสรวย น้ำตกห้วยผาปูน
อบต.แม่พริก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบต.ป่าแดด น้ำตาตาดหลวง
อบต.ป่าแดด โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
อบต.วาวี จุดชมวิวดอยกาดผี สูง 1,500 เมตร จากระดับนำทะเล
อบต.วาวี จุดชมวิวดอยช้าง สูง 1,700 เมตร จากระดับนำทะเล
อบต.วาวี พุทธอุทยาน
อบต.วาวี นำตกห้วยนำอุ่น
อบต.วาวี ชุมชนจีนยูนนาน
อบต.ศรีถ้อย น้ำตกห้วยหก
อบต.ศรีถ้อย น้ำตกห้วยหาญ
อบต.ศรีถ้อย วัดพระเจ้าทองทิพย์
อบต.ศรีถ้อย น้ำตกป่าซ้อ
อบต.เจดีย์หลวง วัดแสงแก้วโพธิญาณ
อบต.เจดีย์หลวง สวนสาธารณะหนองเหียง
อบต.เจดีย์หลวง บ้านแม่ตาแมว
อบต.เจดีย์หลวง จุดชมวิวบ้านห้วยต้นผึ้ง
อบต.ท่าก๊อ ดอยห้วยน้ำขุ่น
อบต.ท่าก๊อ พระธาตุดอยเสด็จ
อบต.ท่าก๊อ ไร่กาแฟแม่จันใต้
อบต.ท่าก๊อ น้ำตกห้วยชมพู
อบต.ท่าก๊อ นำตกป่าเกี๊ยะ
อบต.ท่าก๊อ อ่างเก็บน้ำแม่ก๊อหลวง