องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแม่สรวย วัดพระธาตุจอมแจ้ง
เทศบาลตำบลแม่สรวย สวนสาธารณะเทศบาล
เทศบาลตำบลเวียงสรวย น้ำตกห้วยผาปูน
เทศบาลตำบลเวียงสรวย เขื่อนแม่สรวย
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ถ้ำแม่สรวย
เทศบาลตำบลเวียงสรวย น้ำตกผ