องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเม็งราย คุ้มพญามังราย
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดดอยม่อนป่ายาง
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย หนองน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดใหม่อุดมธรรม
เทศบาลตำบลไม้ยา วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
เทศบาลตำบลไม้ยา วัดพระธาตุปูล้าน
เทศบาลตำบลไม้ยา จุดชมวิวตำบลไม้ยา
เทศบาลตำบลไม้ยา อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา
เทศบาลตำบลไม้ยา อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง
อบต.ตาดควัน วัดแม่ต๋ำหลวง
อบต.ตาดควัน อ่างเก็บน้ำตาดควัน
อบต.ตาดควัน วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
อบต.แม่เปา หนองจำกูด
อบต.แม่เปา หนองโป่ง
อบต.แม่เปา โฮมสเตย์เผ่าม้ง