องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเม็งราย คุ้มพญามังราย
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดใหม่อุดมธรรม
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดดอยม่อนป่ายาง
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย หนองน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบลไม้ยา วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
เทศบาลตำบลไม้ยา วัดพระธาตุปูล้าน
เทศบาลตำบลไม้ยา อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา
เทศบาลตำบลไม้ยา อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง
เทศบาลตำบลไม้ยา จุดชมวิวตำบลไม้ยา
อบต.ตาดควัน อ่างเก็บน้ำตาดควัน
อบต.ตาดควัน วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
อบต.ตาดควัน วัดแม่ต๋ำหลวง
อบต.แม่เปา ตลากน้ำร่องเบี้ย
อบต.แม่เปา หนองจำกูด
อบต.แม่เปา หนองโป่ง