องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเม็งราย คุ้มพญามังราย
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดใหม่อุดมธรรม
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย วัดดอยม่อนป่ายาง
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย หนองน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบลไม้ยา วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง
เทศบาลตำบลไม้ยา