องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงยาย อ่างเก็บน้ำวอง
เทศบาลตำบลม่วงยาย ดงเวียงแก่น
เทศบาลตำบลม่วงยาย แก่งผาได
เทศบาลตำบลม่วงยาย วัดยาย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง
เทศบาลตำบลหล่ายงาว พระธาตุดอยสันกู่
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดชมวิวบ้านห้วยเอียน
เทศบาลตำบลท่าข้าม โครงการหลวงบ้านห้วยแล้ง
เทศบาลตำบลท่าข้าม น้ำตกห้วยขวาก
เทศบาลตำบลท่าข้าม น้ำตก+อ่างเก็บน้ำห้วยติ้ว
เทศบาลตำบลท่าข้าม สวนสมุนไพรครบวงจร
อบต.ปอ ภูชี้ฟ้า
อบต.ปอ ช่องเขาขาด
อบต.ปอ ดอยผาตั้ง
อบต.ปอ ผาบ่องประตูสยาม
อบต.ปอ ภูชี้ดาว