องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงยาย วัดยาย
เทศบาลตำบลม่วงยาย ดงเวียงแก่น
เทศบาลตำบลม่วงยาย อ่างเก็บน้ำวอง
เทศบาลตำบลม่วงยาย แก่งผาได
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง
เทศบาลตำบลหล่ายงาว จุดชมวิวบ้านห้วยเอียน
เทศบาลตำบลหล่ายงาว พระธาตุดอยสันกู่
เทศบาลตำบลท่าข้าม น้ำตกห้วยขวาก
เทศบาลตำบลท่าข้าม โครงการหลวงบ้านห้วยแล้ง
เทศบาลตำบลท่าข้าม สวนสมุนไพรครบวงจร
เทศบาลตำบลท่าข้าม น้ำตก+อ่างเก็บน้ำห้วยติ้ว
อบต.ปอ ภูชี้ฟ้า
อบต.ปอ ภูชี้ดาว
อบต.ปอ ภูชี้เดือน
อบต.ปอ ดอยผาตั้ง
อบต.ปอ ผาบ่องประตูสยาม
อบต.ปอ ช่องเขาขาด