องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านต้า หุ่นขี้ผึ้งครูบาเจ้าอินหวัน จิตฺตธัมโม
เทศบาลตำบลบ้านต้า พระแสนแซ่
เทศบาลตำบลบ้านต้า วัดพระธาตุแท่นแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านต้า พระธาตุแท่นคำ
เทศบาลตำบลป่าตาล พระธาตุขุนตาล
เทศบาลตำบลป่าตาล หาดแม่อิง
เทศบาลตำบลป่าตาล หนองมน
เทศบาลตำบลป่าตาล น้ำตกขุนตาล
เทศบาลตำบลป่าตาล อ่างเก็บน้ำห้วยห้อม
เทศบาลตำบลป่าตาล น้ำตกเถาวัลย์
เทศบาลตำบลยางฮอม น้่ำตกแดนดง
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี
เทศบาลตำบลยางฮอม บ้านไทลื้อ
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุจอมสวรรค์
เทศบาลตำบลยางฮอม ศาลาครอบพระบาท
เทศบาลตำบลยางฮอม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุยางฮอม
เทศบาลตำบลยางฮอม วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
เทศบาลตำบลยางฮอม จุดชมวิว,ลานกางเต้นท์ดอยพญาพิภักดิ์
เทศบาลตำบลยางฮอม สวนป่าจำปูดิน
เทศบาลตำบลยางฮอม น้ำตกศรีชมภู
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
เทศบาลตำบลยางฮอม โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
เทศบาลตำบลยางฮอม ลำห้วยป่าแดง
เทศบาลตำบลยางฮอม สระมังกร
เทศบาลตำบลยางฮอม ลานเฮลิคอปเตอร์
เทศบาลตำบลยางฮอม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.ต้า วัดพระธาตุศิลาอาสน์
อบต.ต้า เขื่อนบ้านต้าหัวฝาย
อบต.ต้า