องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านต้า หุ่นขี้ผึ้งครูบาเจ้าอินหวัน จิตฺตธัมโม
เทศบาลตำบลบ้านต้า วัดพระธาตุแท่นแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านต้า พระธาตุแท่นคำ
เทศบาลตำบลบ้านต้า พระแสนแซ่
เทศบาลตำบลป่าตาล หาดแม่อิง
เทศบาลตำบลป่าตาล พระธาตุขุนตาล
เทศบาลตำบลป่าตาล น้ำตกเถาวัลย์
เทศบาลตำบลป่าตาล อ่างเก็บน้ำห้วยห้อม
เทศบาลตำบลป่าตาล น้ำตกขุนตาล
เทศบาลตำบลป่าตาล หนองมน
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี
เทศบาลตำบลยางฮอม สวนป่าจำปูดิน
เทศบาลตำบลยางฮอม สระมังกร
เทศบาลตำบลยางฮอม บ้านไทลื้อ
เทศบาลตำบลยางฮอม ลำห้วยป่าแดง
เทศบาลตำบลยางฮอม โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
เทศบาลตำบลยางฮอม จุดชมวิว,ลานกางเต้นท์ดอยพญาพิภักดิ์
เทศบาลตำบลยางฮอม วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ
เทศบาลตำบลยางฮอม น้ำตกศรีชมภู
เทศบาลตำบลยางฮอม น้่ำตกแดนดง
เทศบาลตำบลยางฮอม ลานเฮลิคอปเตอร์
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุยางฮอม
เทศบาลตำบลยางฮอม พระธาตุจอมสวรรค์
เทศบาลตำบลยางฮอม บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลยางฮอม ศาลาครอบพระบาท
เทศบาลตำบลยางฮอม ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาวเขา
อบต.ต้า วัดพระธาตุศิลาอาสน์
อบต.ต้า เขื่อนบ้านต้าหัวฝาย
อบต.ต้า