องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลขุนยวม ทุ่งดอกบัวตอง
เทศบาลตำบลขุนยวม วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม
เทศบาลตำบลขุนยวม อนุสรณ์สถานมิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม
อบต.เมืองปอน บ่อน้ำพุร้อนหนองแห้ง
อบต.เมืองปอน วัดเมืองปอน
อบต.เมืองปอน โฮมสเตย์ไทยใหญ่
อบต.เมืองปอน ถ้ำผาผึ้ง
อบต.เมืองปอน ศูนย์วัฒนธรรมตำบลเมืองปอน
อบต.เมืองปอน วัดพระธาตุปลายดอย
อบต.แม่เงา เส้นทางเดินทัพทหารญี่ญุ่น-ห้วยปลามุง
อบต.แม่เงา วัดต่อแพ วัดโบราณ
อบต.แม่เงา ผ้าม่านร้อยปี
อบต.แม่ยวมน้อย ดอยผา
อบต.แม่ยวมน้อย ดอยหมื่อก่าโด่
อบต.แม่อูคอ น้ำตกแม่สุรินทร์
อบต.แม่อูคอ ทุ่งบัวตอง
อบต.แม่อูคอ วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
อบต.แม่อูคอ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี
อบต.แม่อูคอ หมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านหัวแม่สุริน
อบต.ขุนยวม วัดกองมูองค์อริยะ
อบต.ขุนยวม สำนักสงฆ์ผาบาท
อบต.ขุนยวม พระธาตุดอยมูหย่า
อบต.แม่กิ๊ 0