องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปาย ถนนคนเดิน
เทศบาลตำบลปาย วัดหลวง
เทศบาลตำบลปาย วัดป่าขาม
เทศบาลตำบลปาย วัดกลาง
อบต.เวียงใต้ วัดน้ำฮู
อบต.เวียงใต้ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน
อบต.เวียงเหนือ วัดพระพุทธบาท
อบต.เวียงเหนือ วัดศรีดอนชัย
อบต.เวียงเหนือ วัดพระธาตุเมืองน้อย
อบต.เวียงเหนือ ถ้ำห้วยหก
อบต.เวียงเหนือ น้ำตกหัวช้าง
อบต.ทุ่งยาว สะพานประวัติศาสตร์
อบต.ทุ่งยาว ดอยเมี่ยง (ดอยสุดตา)
อบต.ทุ่งยาว น้ำตกแพมพก
อบต.ทุ่งยาว กองแลน
อบต.แม่นาเติง น้ำตกม่วงสร้อย
อบต.แม่นาเติง น้ำตกหมอแปง
อบต.แม่นาเติง น้ำพุร้อนไทรงาม
อบต.แม่นาเติง ถ้ำหม่าจ่าง
อบต.แม่นาเติง รอยพระพุทธบาท
อบต.แม่ฮี้ โป่งน้ำร้อน
อบต.แม่ฮี้ พระธาตุแม่เย็น
อบต.แม่ฮี้ น้ำตกแม่เย็น
อบต.เมืองแปง รอยพระพุทธบาท
อบต.เมืองแปง ล่องแพแม่น้ำปาย
อบต.เมืองแปง บ่อน้ำพุร้อนบ้านเมืองแปง
อบต.เมืองแปง ดอยสันฟ้าสารภี
อบต.เมืองแปง วัดศรีวิชัย
อบต.เมืองแปง ถ้ำแกงหอม
อบต.เมืองแปง น้ำตกห้วยหมี