องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ถ้ำลอด ถ้ำเมืองแพม
อบต.ถ้ำลอด ถ้ำผามอน
อบต.ถ้ำลอด ถ้ำน้ำลอด
อบต.สบป่อง จุดชมวิวกิ่วลม
อบต.สบป่อง น้ำไหลเข้าถ้ำ
อบต.สบป่อง ถ้ำผีแมน
อบต.สบป่อง น้ำไหลออกจากถ้ำ
อบต.นาปู่ป้อม น้ำตกไม้กาย
อบต.นาปู่ป้อม ถ้ำผาแดง
อบต.นาปู่ป้อม โป่งนก
อบต.นาปู่ป้อม น้ำตกปางยน
อบต.นาปู่ป้อม ถ้ำปุงยาม
อบต.ปางมะผ้า ถ้ำผาเผือก
อบต.ปางมะผ้า จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม
อบต.ปางมะผ้า ถ้ำแม่ละนา
อบต.ปางมะผ้า ถ้ำผีแมน
อบต.ปางมะผ้า น้ำบ่อผี
อบต.ปางมะผ้า จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่