องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.หนองเต่า ไทยทรงดำบ้านยางใหญ่
อบต.เขาดิน วัดพระหน่อธรนิณทร์ใกล้วารินคงคาราม
อบต.เขาดิน หาดทรายริมตลิ่งแม่น้ำปิง (พัทยา2 )
อบต.มหาโพธิ วัดมหาโพธิเหนือ
อบต.มหาโพธิ วัดหนองหัวเรือ
อบต.มหาโพธิ วัดมหาโพธิใต้