องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตาคลี เขาเจดีย์ (เขากาซาก)
เทศบาลเมืองตาคลี จันเสนเมืองโบราณ
เทศบาลเมืองตาคลี เขาถ้ำบุนนาค
เทศบาลเมืองตาคลี วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง
เทศบาลเมืองตาคลี เขาภูคา
เทศบาลตำบลช่องแค วัดช่องแค <