องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตาคลี เขาเจดีย์ (เขากาซาก)
เทศบาลเมืองตาคลี จันเสนเมืองโบราณ
เทศบาลเมืองตาคลี เขาถ้ำบุนนาค
เทศบาลเมืองตาคลี วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง
เทศบาลเมืองตาคลี เขาภูคา
เทศบาลตำบลช่องแค วัดช่องแค
อบต.ช่องแค ถ้ำค้างคาว
อบต.ตาคลี ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
อบต.หัวหวาย วัดเขาภูคาจุฬามณี
อบต.จันเสน พิพิธภัณฑ์จันเสน
อบต.หนองโพ วัดหนองโพ
อบต.พรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต (วัดหลังเขา)