องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลไพศาลี วัดหลวงพ่อดำ
อบต.โคกเดื่อ วัดหลวงพ่อดำ
อบต.ตะคร้อ เขาสอยดาว
อบต.ตะคร้อ น้ำตกซับใหญ่
อบต.ตะคร้อ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่
อบต.โพธิ์ประสาท ถ้ำค้างคาว
อบต.โพธิ์ประสาท อาคารแสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดี
อบต.วังน้ำลัด ตำนานรักเขาหินกลิ้ง
อบต.สำโรงชัย เมืองเก่าเวสาลี
อบต.สำโรงชัย รอบพระพุทธบาทจำลอง
อบต.นาขอม
อบต.วังข่อย สวนรุกขชาติ ไพศาลี