องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพยุหะ ตลาดริมน้ำพยุหะ
เทศบาลตำบลพยุหะ พิพิธภัณฑ์การศึกษา
เทศบาลตำบลพยุหะ มณฑปวัดเขาแก้ว
เทศบาลตำบลพยุหะ เจดีย์เขาน้อย
อบต.เขากะลา อ่างเก็บน้ำเขาตะแบง