องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พิพิธภัณฑ์เขาไม้เดน
เทศบาลตำบลพยุหะ ตลาดริมน้ำพยุหะ
เทศบาลตำบลพยุหะ มณฑปวัดเขาแก้ว
เทศบาลตำบลพยุหะ เจดีย์เขาน้อย
เทศบาลตำบลพยุหะ พิพิธภัณฑ์การศึกษา
อบต.เขากะลา อ่างเก็บน้ำเขาตะแบง