องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ลาดยาว บึงหล่ม
อบต.สระแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดดอนโม่
อบต.สระแก้ว พระนอน วัดสระแก้ว
อบต.สระแก้ว วัดป่าหัวตลุก
อบต.สร้อยละคร เรือโบราณ