องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ชุมตาบง ถ้ำเขาจั๊กจั่น
อบต.ปางสวรรค์ ทุ่งหินเทิน