องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ วัดดงแขวน
เทศบาลตำบลพลวงสองนาง วัดเขาหินเทิน
อบต.ไผ่เขียว เมืองโบราณบึงคอช้าง
อบต.ไผ่เขียว ถ้ำเขากวางทอง
อบต.บ่อยาง ถ้ำวัดเขาหิน
อบต.บ่อยาง สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม