หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อบจ.กำแพงเพชร ตลาดไนท์ บาร์ซาร์ กำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อบจ.กำแพงเพชร วัดนาควัชระโสภณ
อบจ.กำแพงเพชร สิริจิตอุทยาน และสวนสาธารณะริมปิง
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.กำแพงเพชร หอไตรวัดคูยาง
อบจ.กำแพงเพชร บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร วัดเทพโมฬี
อบจ.กำแพงเพชร วัดวังพระธาตุ
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดปราสาท
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร ศาลพระอิศวร
อบจ.กำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร ตลาดกล้วยไข่
อบจ.กำแพงเพชร ฟาร์มกล้วยไม้
อบจ.กำแพงเพชร วัดกะโลทัย
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดเทพโมฬี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลานน้ำพุ 12 ราศี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดเสด็จ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดบาง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดคูยาง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากง-ม่า
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สวนสิริจิตอุทยาน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ตลาดมอกล้วยไข่
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย วัดปากอ่าง
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ฝายประดู่ลาย
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อ่างเก็บน้ำหนองน้ำขาว
เทศบาลตำบลนครชุม วัดสว่างอารมณ์
เทศบาลตำบลนครชุม บ้านห้าง ร. 5
เทศบาลตำบลนครชุม วัดพระบรมธาตุ
เทศบาลตำบลนครชุม ป้อมทุ่งเศรษฐี
เทศบาลตำบลนครชุม ตลาดย้อนยุคนครชุม
อบต.นครชุม วัดหนองพิกุล
อบต.นครชุม วัดเจดีย์กลางทุ่ง
เทศบาลเมืองหนองปลิง อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กำแพงเพชร
อบต.คณฑี พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชวัดปราสาท
อบต.ไตรตรึงษ์ สักการะศาลท้าวแสนปม
อบต.ไตรตรึงษ์ เจดีย์เจ็ดยอด
อบต.ไตรตรึงษ์ วัดวังพระธาตุ
อบต.ท่าขุนราม วัดป่าดอยลับงา
อบต.ท่าขุนราม ฝายท่ากระดาน
อบต.ลานดอกไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน (กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว)
อบต.ลานดอกไม้ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
อบต.ลานดอกไม้ วัดหลวงพ่อโพธิ์
อบต.ลานดอกไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดงใต้ (กลุ่มกระยาสารทกล้วยไข่)
อบต.วังทอง เขาผาก
อบต.สระแก้ว สวนเกษตรบ้านลุงฮุย