หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.กำแพงเพชร วัดกะโลทัย
อบจ.กำแพงเพชร ตลาดกล้วยไข่
อบจ.กำแพงเพชร ตลาดไนท์ บาร์ซาร์ กำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร วัดนาควัชระโสภณ
อบจ.กำแพงเพชร สิริจิตอุทยาน และสวนสาธารณะริมปิง
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อบจ.กำแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดปราสาท
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อบจ.กำแพงเพชร หอไตรวัดคูยาง
อบจ.กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร วัดวังพระธาตุ
อบจ.กำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร ศาลพระอิศวร
อบจ.กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
อบจ.กำแพงเพชร วัดเทพโมฬี
อบจ.กำแพงเพชร ฟาร์มกล้วยไม้
อบจ.กำแพงเพชร บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลานน้ำพุ 12 ราศี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากง-ม่า
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถาน จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดบาง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดคูยาง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สวนสิริจิตอุทยาน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดเสด็จ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วัดเทพโมฬี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ฝายประดู่ลาย
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ตลาดมอกล้วยไข่
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อ่างเก็บน้ำหนองน้ำขาว
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย วัดปากอ่าง
เทศบาลตำบลนครชุม บ้านห้าง ร. 5
เทศบาลตำบลนครชุม วัดพระบรมธาตุ
เทศบาลตำบลนครชุม ตลาดย้อนยุคนครชุม
เทศบาลตำบลนครชุม ป้อมทุ่งเศรษฐี
เทศบาลตำบลนครชุม วัดสว่างอารมณ์
อบต.นครชุม วัดเจดีย์กลางทุ่ง
อบต.นครชุม วัดหนองพิกุล
เทศบาลเมืองหนองปลิง อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กำแพงเพชร
อบต.คณฑี พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชวัดปราสาท
อบต.ไตรตรึงษ์ สักการะศาลท้าวแสนปม
อบต.ไตรตรึงษ์ วัดวังพระธาตุ
อบต.ไตรตรึงษ์ เจดีย์เจ็ดยอด
อบต.ท่าขุนราม วัดป่าดอยลับงา
อบต.ท่าขุนราม ฝายท่ากระดาน
อบต.ลานดอกไม้ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
อบต.ลานดอกไม้ วัดหลวงพ่อโพธิ์
อบต.ลานดอกไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดงใต้ (กลุ่มกระยาสารทกล้วยไข่)
อบต.ลานดอกไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน (กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว)
อบต.วังทอง เขาผาก
อบต.สระแก้ว สวนเกษตรบ้านลุงฮุย