องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา วัดเขาแก้วศรัทธาธรรม
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา น้ำตกคลองลาน
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา วัดทะเลพัฒนา
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา หัตถกรรมโซฟามังกร
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จุดชมวิวเขาหัวช้าง
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สามดอย สามเผ่า สามน้ำตก
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอคลองลาน หรือสำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำตกคลองลาน
อบต.คลองน้ำไหล กลุ่มดอกไม้จัน
อบต.คลองน้ำไหล กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่24
อบต.คลองน้ำไหล อ่างเก็บน้ำคลองน