หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > ขาณุวรลักษบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี นมัสการองค์หลวงพ่อโต
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี พัทยาขาณุ
เทศบาลตำบลสลกบาตร ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
เทศบาลตำบลสลกบาตร สวนสาธารณะหนองคลองวัว
เทศบาลตำบลสลกบาตร วัดหงษ์ทอง
อบต.โค้งไผ่ วัดสิทธิวราราม
อบต.โค้งไผ่ ฝายมอตากอย
อบต.โค้งไผ่ งานประจำปีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่โค้งไผ่
อบต.โค้งไผ่ ตลาดนัดชุมชน
อบต.โค้งไผ่ ร้านอาหารในตำบลโค้งไผ่
เทศบาลเมืองปางมะค่า แก่งเกาะใหญ๋
เทศบาลเมืองปางมะค่า แก่งเกาะใหญ่
อบต.วังชะพลู กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน จักสาน หมู่ 17 บ้านแสงธรรม
อบต.วังชะพลู OTOP ทำเครื่องเรือนจากไม้
อบต.วังชะพลู OTOP กระยาสารท หมู่ 20
อบต.วังหามแห วัดบ้านเขาพริก
อบต.แสนตอ พระธาตุพนมจำลองวัดแสนสุข
อบต.ดอนแตง โบราณสถานวัดเก่า