องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองขลุง วัดศรีภิรมย์
เทศบาลตำบลคลองขลุง ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
เทศบาลตำบลท่าพุทรา สวนสาธารณะริมปิง
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เขื่อนเลียงหินริมแม่น้ำปิง
อบต.คลองขลุง ศูนย์อาหารโค้งวิไลไทยเสรี
อบต.คลองขลุง ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง
อบต.คลองขลุง ศูนย์จำน่ายของฝากไร่ส้ม
อบต.คลองขลุง ข้าวเพื่อสุขภาพ
อบต.คลองขลุง โรงงานเบียร์ไทย 1991
อบต.คลองขลุง ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
อบต.ท่ามะเขือ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
อบต.แม่ลาด ฝายน้ำล้น
อบต.แม่ลาด วัดพรมประดิษฐ์
อบต.แม่ลาด เกาะแตง
อบต.แม่ลาด วังแม่ลาด
อบต.วังแขม วัดจันทาราม
อบต.วังแขม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5)
อบต.วังบัว สวนกล้วยไม้รักษพร
อบต.หัวถนน บ่อพระเด้ง
อบต.หัวถนน วัดพิกุลทอง