องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลคลองขลุง ริมฝั่งแม่น้ำสองสี
เทศบาลตำบลคลองขลุง วัดศรีภิรมย์
เทศบาลตำบลท่าพุทรา สวนสาธารณะริมปิง
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิง
อบต.คลองขลุง ศูนย์จำน่ายของฝากไร่ส้ม
อบต.คลองขลุง โรงงานเบียร์ไทย 1991
อบต.คลองขลุง ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
อบต.คลองขลุง ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง
อบต.คลองขลุง ข้าวเพื่อสุขภาพ
อบต.คลองขลุง ศูนย์อาหารโค้งวิไลไทยเสรี
อบต.ท่าพุทรา ชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ม.7 บ้านท้องคุ้ง
อบต.ท่ามะเขือ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
อบต.แม่ลาด ฝายน้ำล้น
อบต.แม่ลาด วัดพรมประดิษฐ์
อบต.แม่ลาด เกาะแตง
อบต.แม่ลาด วังแม่ลาด
อบต.วังแขม วัดจันทาราม
อบต.วังแขม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5)
อบต.วังบัว สวนกล้วยไม้รักษพร
อบต.หัวถนน วัดพิกุลทอง
อบต.หัวถนน บ่อพระเด้ง