องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย วัดโพธาราม
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย สระน้ำนันทวดี
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ศาลเจ้าพ่อถ้ำกระต่ายทอง
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
เทศบาลตำบลบ้านพราน วัดพระใหญ่จอมโลกอุดร
เทศบาลตำบลเขาคีรีส โบราณสถานเขานางทอง
อบต.ท่าไม้ หนองจระเข้
อบต.ท่าไม้ วัดอินทราราม
อบต.ท่าไม้ สำนักสงฆ์ดอยบุญจันทร์
อบต.วังควง อ่างเก็บน้ำเขายอดเหล็ก
อบต.วังควง อ่างเก็บน้ำวังตะกู
อบต.วังตะแบก เสาหลักเมืองหาดทราย
อบต.ห้วยยั้ง อ่างโว้งลาน
อบต.หนองหัววัว อ่างเก็บน้ำห้วยบง