องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลระหาน วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
อบต.วังชะโอน สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าหนองหมี