องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.โกสัมพี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียง
อบต.โกสัมพี เกาะเสือ
อบต.โกสัมพี อุทยานคลองวังเจ้า
อบต.เพชรชมภู แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อบต.เพชรชมภู น้ำตกวังชมภู
อบต.ลานดอกไม้ตก สวนสาธารณะบึงวังดำน้ำ