องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ตาก เขื่อนภูมิพล
อบจ.ตาก ต้นไม้กลายเป็นหิน
อบจ.ตาก ศาลพระวอ
อบจ.ตาก ดอยทูเล
อบจ.ตาก ถ้ำอุสุ
อบจ.ตาก อุทธยานแห่งชาติแม่เมย
อบจ.ตาก ถ้ำแม่อุสุ, ทะเลหมอกแม่ระเมิง
อบจ.ตาก น้ำตกพาเจริญ
อบจ.ตาก น้ำตกทีลอซู
อบจ.ตาก ริมเมย
อบจ.ตาก ประเพณีลอยกระทงสาย 1000 ประทีป
อบจ.ตาก ล่องเรือยางลำน้ำแม่ตื่น
อบจ.ตาก วัดดอนแก้ว
อบจ.ตาก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.ตาก พระธาตุหินกิ่ว
อบจ.ตาก น้ำตกพาเจริญ
อบจ.ตาก น้ำตกธารารักษ์
อบจ.ตาก ดอยหัวหมด
อบจ.ตาก น้ำตกปิ๊ตุโกร
อบจ.ตาก ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ
เทศบาลเมืองตาก หนองมณีบรรพต
เทศบาลเมืองตาก ตรอกบ้านจีน
เทศบาลเมืองตาก ลานกระทงสาย
เทศบาลเมืองตาก พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองตาก วัดมณีบรรพตวรวิหาร
เทศบาลเมืองตาก ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เทศบาลตำบลไม้งาม เขาถ้าหิน วัดเขาถ้ำ
เทศบาลตำบลไม้งาม หอระฆัง, พระวิหาร
เทศบาลตำบลไม้งาม หอไตร, หอฉันท์
เทศบาลตำบลไม้งาม วัดท่าช้าง
เทศบาลตำบลไม้งาม พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร
เทศบาลตำบลไม้งาม รอยพระพุทธบาท
เทศบาลตำบลไม้งาม สวนสาธารณะ หนองหลวง
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หนองน้ำสาธารณะ ม.2
อบต.ป่ามะม่วง พระพุทธบาทเขาโล้น
อบต.ป่ามะม่วง หายทรายทองแม่น้ำปิง
อบต.ป่ามะม่วง ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เขาพระเมิน
อบต.แม่ท้อ ศาลหลักเมือง ศาลสี่มหาราช
อบต.แม่ท้อ วัดพระนารายณ์ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก
อบต.แม่ท้อ อุทยานแห่งชาติลานสาง
อบต.แม่ท้อ อุทยานแห่งชาติลานสาง
อบต.แม่ท้อ วัดดอยข่อยเขาแก้ว
อบต.หนองบัวเหนือ อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง
อบต.วังประจบ ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ
อบต.วังหิน เขาพระเมิน พระธาตุเขาพระ
อบต.วังหิน วัดเขาลาน้ำ