องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.ตาก ริมเมย
อบจ.ตาก น้ำตกปิ๊ตุโกร
อบจ.ตาก ประเพณีลอยกระทงสาย 1000 ประทีป
อบจ.ตาก เขื่อนภูมิพล
อบจ.ตาก น้ำตกทีลอซู
อบจ.ตาก น้ำตกพาเจริญ
อบจ.ตาก ล่องเรือยางลำน้ำแม่ตื่น
อบจ.ตาก ถ้ำอุสุ
อบจ.ตาก ดอยทูเล
อบจ.ตาก อุทธยานแห่งชาติแม่เมย
อบจ.ตาก ศาลพระวอ
อบจ.ตาก ถ้ำแม่อุสุ, ทะเลหมอกแม่ระเมิง
อบจ.ตาก ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ฯ
อบจ.ตาก ต้นไม้กลายเป็นหิน
อบจ.ตาก ดอยหัวหมด
อบจ.ตาก น้ำตกธารารักษ์
อบจ.ตาก น้ำตกพาเจริญ
อบจ.ตาก พระธาตุหินกิ่ว
อบจ.ตาก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบจ.ตาก วัดดอนแก้ว
เทศบาลเมืองตาก ลานกระทงสาย
เทศบาลเมืองตาก ตรอกบ้านจีน
เทศบาลเมืองตาก พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลเมืองตาก วัดมณีบรรพตวรวิหาร
เทศบาลเมืองตาก ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เทศบาลเมืองตาก หนองมณีบรรพต
เทศบาลตำบลไม้งาม สวนสาธารณะ หนองหลวง
เทศบาลตำบลไม้งาม รอยพระพุทธบาท
เทศบาลตำบลไม้งาม หอไตร, หอฉันท์
เทศบาลตำบลไม้งาม วัดท่าช้าง
เทศบาลตำบลไม้งาม หอระฆัง, พระวิหาร
เทศบาลตำบลไม้งาม เขาถ้าหิน วัดเขาถ้ำ
เทศบาลตำบลไม้งาม พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทร
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ น้ำตกท่าเล่
เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ หนองน้ำสาธารณะ ม.2
อบต.ป่ามะม่วง พระพุทธบาทเขาโล้น
อบต.ป่ามะม่วง หายทรายทองแม่น้ำปิง
อบต.ป่ามะม่วง ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เขาพระเมิน
อบต.แม่ท้อ วัดดอยข่อยเขาแก้ว
อบต.แม่ท้อ อุทยานแห่งชาติลานสาง
อบต.แม่ท้อ วัดพระนารายณ์ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก
อบต.แม่ท้อ ศาลหลักเมือง ศาลสี่มหาราช
อบต.แม่ท้อ อุทยานแห่งชาติลานสาง
อบต.หนองบัวเหนือ อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง
อบต.วังประจบ ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ
อบต.วังหิน วัดเขาลาน้ำ
อบต.วังหิน เขาพระเมิน พระธาตุเขาพระ