องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
อบต.ตากออก วัดพระบาทดอยงู
อบต.ตากออก สระน้ำหนองพระบาท
อบต.ตากออก วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
อบต.ตากออก อ่างเก็บแพ้ยาว
อบต.ตากออก ศาลพ่อหลวงปากวัง
อบต.ตากตก วัดพระธาตน้อย
อบต.ท้องฟ้า วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
อบต.ท้องฟ้า น้ำตกแก่งห้วยตาก
อบต.ท้องฟ้า ดอยสอยมาลัย
อบต.สมอโคน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ
อบต.สมอโคน โบราณสถานเนินธรรมสุทธิ
อบต.เกาะตะเภา พิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ
อบต.เกาะตะเภา วัดบรมธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)
อบต.เกาะตะเภา เจดีย์ยุทธหัตถีพ่อขุนรามมคำแหง