องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครแม่สอด ศาลสมเด็จพระนเรศวร
เทศบาลนครแม่สอด พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด (Mae Sot Museum)
เทศบาลนครแม่สอด ศาลเจ้าจีน(มูลนิธิสามัคคีการกุศล)
เทศบาลนครแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์
เทศบาลนครแม่สอด ตลาดพลอย
เทศบาลนครแม่สอด วัดชุมพลคีรี
เทศบาลนครแม่สอด อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม "ทีปังกรรัศมีโชติ"
เทศบาลตำบลท่าสายลวด วัดไทยวัฒนาราม
เทศบาลตำบลท่าสายลวด วัดท่าสายโทรเลข
เทศบาลตำบลท่าสายลวด ตลาดริมเมย
เทศบาลตำบลแม่กุ วัดเกศแก้วบูรพา
เทศบาลตำบลแม่กุ พระธาตุดอยเมืองแก้ว
อบต.ด่านแม่ละเมา อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อบต.ด่านแม่ละเมา จุดชมวิว
อบต.ด่านแม่ละเมา ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
อบต.ด่านแม่ละเมา หมู่บ้านชาวดอย
อบต.ท่าสายลวด พระธาตุดอยหินกิ่ว
อบต.ท่าสายลวด ท่าเรือส่งสินค้า
อบต.ท่าสายลวด โบราณสถานคอกช้างเผือก
อบต.พะวอ ถ้าผาขาว, ผาแดง
อบต.พะวอ ล่องแก่งแม่ละเมา
อบต.แม่กุ วัดดอยพระธาต
อบต.แม่กุ วันช้างไทย
อบต.แม่กุ สำนักสงฆ์บ้านปูเตอร์
อบต.แม่ปะ พัทยาวังแก้ว
อบต.แม่ปะ ศาลพ่อขุนสามชน
อบต.แม่ปะ วัดโพธิคุณ
อบต.แม่ปะ เนินพิศวง
อบต.แม่ปะ อนุสรณ์ผู้เสียสละ
อบต.แม่ปะ พระธาตุพญาหนอกวิ้น
อบต.แม่ปะ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อบต.พระธาตุผาแดง เจดีย์พระธาตุผาแดง
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำตกผาแดง
อบต.พระธาตุผาแดง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
อบต.มหาวัน น้ำตกธารรักษ์
อบต.มหาวัน น้ำตกธารารักษ์
อบต.แม่กาษา วัดมาตานุสรณ์
อบต.แม่กาษา บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา
อบต.แม่กาษา น้ำตกแม่กาษา
อบต.แม่กาษา วัดไทยสามัคคี
อบต.แม่กาษา ถ้ำแม่อุษา
อบต.แม่กาษา โป่งคำราม