องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพบพระ น้ำตกนางครวญ
อบต.พบพระ น้ำตกสายฝน
อบต.พบพระ น้ำตกสายรุ้ง
อบต.พบพระ น้ำตกสายฟ้า
อบต.พบพระ บ่อน้ำพุร้อน
อบต.ช่องแคบ น้ำตกพาเจริญ
อบต.คีรีราษฎร์ นำตกป่าหวาย
อบต.รวมไทยพัฒนา สำนักสงฆ์ป่ารวมไทยสามัคคีธรรม