องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.เชียงทอง ถ้ำผาผึ้ง
อบต.เชียงทอง น้ำตกอารมสว่าง
อบต.นาโบสถ์ น้ำตกโป่งเป้า