องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หลวงพ่อโต
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อาคารศูนย์กลางชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พระบรมสารีริกธาตุ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตลาดแปลงสินทรัพย์เป้นทุน (ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP)
เทศบาลตำบลบ้านโตนด ศาลพระแม่ย่า อำเภอคีรีมาศ
อบต.นาเชิงคีรี น้ำตกประตูมะค่า
อบต.นาเชิงคีรี น้ำตกลำเกลียว
อบต.นาเชิงคีรี อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อบต.บ้านน้ำพุ ถ้ำเขาทองผางับ
อบต.บ้านน้ำพุ น้ำตกสายรุ้ง
อบต.ศรีคีรีมาศ น้ำตกหินลาง
อบต.ศรีคีรีมาศ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อบต.ศรีคีรีมาศ น้ำตกผาริน
อบต.ศรีคีรีมาศ อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน
อบต.ศรีคีรีมาศ เขาพระบาท
อบต.หนองจิก ไร่ดาบบรรพต
อบต.หนองจิก วัดใหม่เจริญผล