องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เงิน - ทอง โบราณ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เครื่องสังคโลกโบราณ
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อนุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ม.วิธีชีวิตชาวไทยพวน
อบต.บ้านตึก โฮมสเตรย์บ้านนาต้นจั่น
อบต.บ้านตึก ปางช้างบ้านภูนก
อบต.บ้านตึก โบสถ์โบราณ
อบต.บ้านตึก ต้นทุเรียนยักษ์
อบต.บ้านตึก ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น
อบต.บ้านตึก ปางช้างบุญรอด
อบต.สารจิตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสารจิตร
อบต.สารจิตร หนองจระเข้
อบต.ดงคู่ อ่างเก็บน้ำห้วยมะกรูด
อบต.บ้านแก่ง อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
อบต.แม่สำ น้ำตกผาช่อ
อบต.แม่สำ ถ้ำลมลอด
อบต.แม่สำ น้ำออกรู
อบต.แม่สำ มะค่าเสมา
อบต.แม่สำ รอยพระพุทธบาท
อบต.แม่สิน ดอยเสือ
อบต.แม่สิน บ่อน้ำพุร้อน หมู่ 17 บ้านโป่งลำปาง
อบต.แม่สิน สวนส้มเขียวหวานตำบลแม่สิน
อบต.แม่สิน บ่อน้ำพุร้อน หมู่ 1 บ้านสุเม่น
อบต.แม่สิน ไม้สักกลายเป็นหิน
อบต.แม่สิน ศูนย์หญ้าแฝกบ้านผาเวียง
อบต.แม่สิน น้ำตกแม่ตื๋น
อบต.แม่สิน ดอยแดง
อบต.แม่สิน น้ำตกตาดน้ำช้าง
อบต.แม่สิน ประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา (ลีซอ)
อบต.หนองอ้อ วัดป่ายางเมตตายาราม
อบต.หนองอ้อ บ้านวัฒนธรรมไทยครั่ง
อบต.หนองอ้อ แก่งหลวง
อบต.หนองอ้อ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว
อบต.หนองอ้อ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตา หมายเลข 61 , 42