องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสวรรคาราม(วัดกลาง)
เทศบาลเมืองสวรรคโลก หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
เทศบาลเมืองสวรรคโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
เทศบาลเมืองสวรรคโลก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ
เทศบาลตำบลในเมือง ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สวนหลวงพระร่วงฯ(ทุ่งแม่ระวิง)
อบต.ปากน้ำ วัดปากน้ำ (หลวงพ่อสี่พี่น้อง)
อบต.เมืองบางยม พระอารามหลวง วัดหนองโว้ง
อบต.วังไม้ขอน ศาลกรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์
อบต.คลองกระจง วัดกรงทอง
อบต.คลองกระจง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.คลองกระจง วัดคลองกระจง
อบต.คลองกระจง สนามบินสุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โบราณสถานบ้านวัดโบสถ์