องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
เทศบาลเมืองสวรรคโลก วัดสวรรคาราม(วัดกลาง)
เทศบาลเมืองสวรรคโลก หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
เทศบาลเมืองสวรรคโลก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เทศบาลตำบลในเมือง ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สวนหลวงพระร่วงฯ(ทุ่งแม่ระวิง)
เทศบาลตำบลคลองยาง อ่างเก็บน้ำหนองปักทุ่ม
อบต.ปากน้ำ วัดปากน้ำ (หลวงพ่อสี่พี่น้อง)
อบต.เมืองบางยม พระอารามหลวง วัดหนองโว้ง
อบต.วังไม้ขอน ศาลกรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์
อบต.คลองกระจง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.คลองกระจง วัดกรงทอง
อบต.คลองกระจง วัดคลองกระจง
อบต.คลองกระจง สนามบินสุโขทัย
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โบราณสถานบ้านวัดโบสถ์
เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง