องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลศรีนคร สถานีรถไฟคลองมะพลับ
เทศบาลตำบลศรีนคร สวนสาธารณะหนองขุดหล่มเฉลิิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลศรีนคร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง
อบต.คลองมะพลับ วัดป่าตถตาราม
อบต.นครเดิฐ 0
อบต.นครเดิฐ 0
อบต.นครเดิฐ 0
อบต.นครเดิฐ 0
อบต.นครเดิฐ 0
อบต.หนองบัว บึงลับแล